Please fill this field
Assita KANKO Assita KANKO
Assita KANKO

Skupina Evropskih konservativcev in reformistov

Podpredsednica

Belgija - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgija)

Datum rojstva : , Godyr

Domov Assita KANKO

Članica

LIBE
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
DROI
Pododbor za človekove pravice
D-US
Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike

Namestnica

AFET
Odbor za zunanje zadeve
SEDE
Pododbor za varnost in obrambo

Nedavne dejavnosti

MNENJE o enakosti spolov v zunanji in varnostni politiki EU

07-07-2020 AFET_AD(2020)648587 PE648.587v03-00 AFET
Mnenja v vlogi poročevalca v senci
Hannah NEUMANN

Protirasistične demonstracije zaradi smrti Georgea Floyda (B9-0194/2020, B9-0195/2020, B9-0196/2020, B9-0197/2020) NL

19-06-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

. – De N-VA is tegen elke vorm van racisme. Onrechtvaardigheid en discriminatie, in welke vorm ook, horen niet thuis in onze samenleving. Maar een eenzijdig debat, dat alle zwarten als slachtoffers en alle blanken als daders vooropstelt, steunen wij niet. Evenmin steunen wij de aannames dat racisme structureel is in onze Europese samenleving en politiemensen altijd slecht zijn.
In plaats van een bijkomende, nieuwe Raadsconfiguratie voor gelijkheid op te richten, moet er gedacht worden aan een betere toepassing van onze bestaande waarden en rechten en aan het creëren van meer gelijke kansen voor allen.
Wij betreuren dat amendementen die deze resolutie evenwichtiger gemaakt zouden hebben, verworpen werden. Zowel lidstaten, instellingen en individuen dienen zich te beraden over de rol die zij kunnen spelen bij het tot stand brengen van meer gelijkheid in onze samenlevingen; maar het is niet nodig dat de EU haar bevoegdheden uitbreidt tot in elke hoek van onze levens om dit te bereiken.
Dit alles heeft er ons toe aangezet om ons bij de eindstemming over deze resolutie te onthouden.

Assita KANKO
Assita KANKO

Na spletišču EP NEWSHUB

This is 40 🥳🧏🏾‍♀️Krijg ik binnenkort 40 kusjes? Née pour la liberté😎. #14juillet #birthdaygirl https://t.co/dN47Goujnu 

De grondwet garandeert de vrijheid van meningsuiting en heeft instrumenten ingebouwd om excessen tegen te gaan. We mogen niet naar een situatie evolueren waarbij we beperkingen van onze vrije meningsuiting zouden verankeren in de grondwet. 7/7

Vooral socialemediaplatformen hebben de mogelijkheid én de verantwoordelijkheid om duidelijke en rigide instrumenten te installeren die haatspraak kunnen opsporen en tegengaan. Daar moeten we werk van maken als politici. Maar we mogen de wereld niet op zijn kop vind ik. 6/7

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg