Please fill this field
Magdalena ADAMOWICZ Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Članica

Poljska - Independent (Poljska)

Mnenja v vlogi poročevalca Magdalena ADAMOWICZ

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/757, da bi ustrezno upošteval svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij

29-05-2020 TRAN_AD(2020)641314 PE641.314v02-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg