Please fill this field
Magdalena ADAMOWICZ Magdalena ADAMOWICZ
Magdalena ADAMOWICZ

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Članica

Poljska - Independent (Poljska)

Pisne obrazložitve glasovanja Magdalena ADAMOWICZ

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Okrepitev jamstva za mlade (B9-0310/2020) PL

08-10-2020

Bezrobocie wśród młodych ludzi to bardzo poważny problem, któremu nie zawsze poświęca się należytą uwagę. Tymczasem od tego, jak wygląda start na rynku pracy, często zależy późniejsza kariera zawodowa. Dlatego od 2013 roku Unia Europejska realizuje inicjatywę „Gwarancje dla młodzieży”, w ramach której zaleca państwom członkowskim, by w ciągu 4 miesięcy od zakończenia formalnego kształcenia lub utraty pracy przez młodych ludzi przedstawiały im ofertę pracy, stażu, przyuczenia do zawodu lub dalszego kształcenia.
Teraz zaś szczególnie ważne jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 dla młodych ludzi. Niezbędne ograniczenia wprowadzane przez poszczególne kraje UE, by zahamować rozprzestrzenianie się pandemii, spowodowały niestety nagłe zakłócenia w formalnym i nieformalnym kształceniu młodzieży, ich stażach, praktykach i przyuczaniu do zawodu, a także w pracy. Oczywiście ma to wpływ na dochody, potencjał zarobkowy i dobrostan młodych ludzi, w tym na zdrowie, a w szczególności na zdrowie psychiczne.
W związku z tym w pełni popieram wzmocnienie inicjatywy „Gwarancje dla młodzieży”, mając nadzieję, że ułatwi ona młodym ludziom wejście na rynek pracy w tych szczególnie trudnych okolicznościach związanych z pandemią COVID-19.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg