Please fill this field
Caroline ROOSE Caroline ROOSE
Caroline ROOSE

Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze

Članica

Francija - Alliance Écologiste Indépendante (Francija)

Datum rojstva : , Oostende

Mnenja v vlogi poročevalca Caroline ROOSE

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

20-12-2019 DEVE_AD(2019)642950 PE642.950v02-00 DEVE
Caroline ROOSE

MNENJE o predlogu nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau (2019–2024)

11-12-2019 DEVE_AD(2019)642937 PE642.937v04-00 DEVE
Caroline ROOSE

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg