Please fill this field
Asger CHRISTENSEN Asger CHRISTENSEN
Asger CHRISTENSEN

skupina Renew Europe

Član

Danska - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Danska)

Domov Asger CHRISTENSEN

Član

AGRI
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
D-CN
Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko

Namestnik

ENVI
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
REGI
Odbor za regionalni razvoj
D-IL
Delegacija za odnose z Izraelom

Nedavne dejavnosti

Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi posledicami DA

17-04-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

Venstre er enig i den støtte og respekt for de mange, der lider menneskelige eller økonomiske tab, og for dem, der kæmper for at få vores samfund til at hænge sammen, som beslutningen erklærer. Vi er også enige i at lade EU strække sig så langt som overhovedet muligt for at hjælpe medlemsstaterne og understøtte de ramte regioner og erhverv, vel at mærke inden for de nuværende traktatmæssige og institutionelle rammer.
Venstres delegation har valgt ikke at stemme for beslutningsforslaget, fordi vi ikke kan støtte følgende elementer:
1) At covid-19-krisen bruges som foranledning til at gennemføre omfattende ændringer af EU-traktaten.
2) Kravet om en ubetinget afvikling af den midlertidige grænsekontrol.
3) En permanent europæisk genforsikring af nationale arbejdsløshedsordninger.
4)En kraftig forøgelse af næste MFF, udstedelse af europæiske kriseobligationer og udskrivelse af nye indtægter til EU i form af skatter og afgifter.
5) Kritikken af medlemsstaternes egenhændige tiltag i beskyttelsen af deres borgere.

Intensive pig farming in certain EU countries EN

17-02-2020 P-000927/2020 Komisija
Vprašanja za pisni odgovor

Strategija od kmetije do mize – odločilna vloga kmetov in podeželja (razprava) DA

13-02-2020 P9_CRE-REV(2020)02-13(4-056-0000)
Prispevki k plenarnim razpravam

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg