Please fill this field
Stéphanie YON-COURTIN Stéphanie YON-COURTIN
Stéphanie YON-COURTIN

skupina Renew Europe

Članica

Francija - Liste Renaissance (Francija)

Datum rojstva : , Coutances

Poročila v vlogi poročevalca Stéphanie YON-COURTIN

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

POROČILO o letnem poročilu o politiki konkurence EU

26-02-2020 A9-0022/2020 PE641.227v03-00 ECON
Stéphanie YON-COURTIN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg