Please fill this field
Pierre KARLESKIND Pierre KARLESKIND
Pierre KARLESKIND

skupina Renew Europe

Član

Francija - La République en marche (Francija)

Datum rojstva : ,

Mnenja v vlogi poročevalca v senci Pierre KARLESKIND

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE s priporočili Komisiji o aktu o digitalnih storitvah: izboljšanje delovanja enotnega trga

04-09-2020 TRAN_AD(2020)648502 PE648.502v03-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/757, da bi ustrezno upošteval svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij

29-05-2020 TRAN_AD(2020)641314 PE641.314v02-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za nadzor ribištva (EFCA) za proračunsko leto 2018

03-12-2019 PECH_AD(2019)642908 PE642.908v02-00 PECH
Nicolás GONZÁLEZ CASARES

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg