Please fill this field
Attila ARA-KOVÁCS Attila ARA-KOVÁCS
Attila ARA-KOVÁCS

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Član

Madžarska - Demokratikus Koalíció (Madžarska)

Datum rojstva : , Oradea

Domov Attila ARA-KOVÁCS

Član

AGRI
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
SEDE
Pododbor za varnost in obrambo
D-RU
Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija

Namestnik

AFET
Odbor za zunanje zadeve
DEEA
Delegacija za severno sodelovanje in odnose s Švico in Norveško ter delegacija v skupnem parlamentarnem odboru EU-Islandija in v skupnem parlamentarnem odboru Evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Nedavne dejavnosti

Discrimination against LGBTQ+ citizens in Hungary EN

10-04-2020 E-002210/2020 Komisija
Vprašanja za pisni odgovor

Izredne euroobveznice

02-04-2020 E-002039/2020 Komisija
Vprašanja za pisni odgovor

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00 AGRI
Mnenja v vlogi poročevalca
Attila ARA-KOVÁCS

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg