Pierfrancesco MAJORINO
Pierfrancesco MAJORINO
Italija

Datum rojstva : , Milano

9. zakonodajno obdobje Pierfrancesco MAJORINO

Politične skupine

 • 02-07-2019 / 04-04-2023 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke

 • 02-07-2019 / 04-04-2023 : Partito Democratico (Italija)

Podpredsednik

 • 26-01-2022 / 04-04-2023 : Odbor za razvoj

Poslanci

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Odbor za razvoj
 • 02-07-2019 / 04-04-2023 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
 • 02-07-2019 / 04-04-2023 : Delegacija pri parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
 • 14-09-2020 / 23-03-2022 : Posebni odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah
 • 20-01-2022 / 25-01-2022 : Odbor za razvoj
 • 24-03-2022 / 04-04-2023 : Posebni odbor o tujem vmešavanju v vse demokratične procese v Evropski uniji, tudi o dezinformacijah, ter za večjo integriteto, preglednost in odgovornost v Evropskem parlamentu

Namestnik

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Odbor za zunanje zadeve
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 02-07-2019 / 04-04-2023 : Delegacija za odnose s Palestino
 • 20-01-2022 / 14-02-2023 : Odbor za zunanje zadeve
 • 20-01-2022 / 04-04-2023 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 20-01-2022 / 04-04-2023 : Pododbor za človekove pravice
 • 20-01-2022 / 04-04-2023 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 24-03-2022 / 04-04-2023 : Posebni odbor za pandemijo COVID-19: pridobljene izkušnje in priporočila za prihodnost
 • 27-02-2023 / 04-04-2023 : Odbor za zunanje zadeve

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Direktiva o poročanju podjetij o trajnostnosti (razprava) IT

09-11-2022 P9_CRE-REV(2022)11-09(1-220-0000)

Mednarodni dan boja proti revščini (razprava) IT

17-10-2022 P9_CRE-REV(2022)10-17(1-071-0000)

Poročila v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

POROČILO Poročilo o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji

26-07-2021 A9-0255/2021 PE680.999v02-00 AFET BUDG DEVE
Janusz LEWANDOWSKI Milan ZVER György HÖLVÉNYI

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti in spremembi Direktive (EU) 2019/1937

01-02-2023 DEVE_AD(2023)736709 PE736.709v02-00 DEVE
Pierfrancesco MAJORINO

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Uredbe (EU) št. 537/2014 glede poročanja podjetij o trajnostnosti

04-03-2022 DEVE_AD(2022)700718 PE700.718v02-00 DEVE
Pierfrancesco MAJORINO

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskopravnem varstvu okolja in nadomestitvi Direktive 2008/99/ES

07-12-2022 DEVE_AD(2022)731806 PE731.806v02-00 DEVE
Caroline ROOSE

MNENJE o izvajanju nove agende za kulturo in strategije EU za mednarodne kulturne povezave

17-10-2022 DEVE_AD(2022)734328 PE734.328v02-00 DEVE
Sabine VERHEYEN

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi splošne sheme tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta

08-03-2022 DEVE_AD(2022)700592 PE700.592v02-00 DEVE
Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu