Please fill this field
Cristian TERHEŞ Cristian TERHEŞ
Cristian TERHEŞ

Skupina Evropskih konservativcev in reformistov

Član predsedstva

Romunija - Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (Romunija)

Mnenja v vlogi poročevalca v senci Cristian TERHEŞ

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020

11-09-2019 LIBE_AD(2019)639622 PE639.622v02-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg