Jane
BROPHY

Vprašanja za pisni odgovor - 9. zakonodajno obdobje Jane BROPHY

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III