Please fill this field
Manuel PIZARRO Manuel PIZARRO
Manuel PIZARRO

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Član

Portugalska - Partido Socialista (Portugalska)

Datum rojstva : , Porto

Mnenja v vlogi poročevalca v senci Manuel PIZARRO

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009, uredb Sveta (ES) št. 768/2005, (ES) št. 1967/2006 in (ES) št. 1005/2008 ter Uredbe (EU) 2016/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede nadzora ribištva

03-11-2020 ENVI_AD(2020)647141 PE647.141v04-00 ENVI
Pascal CANFIN

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

Priporočila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

26-05-2020 EMPL_AL(2020)650569 PE650.569v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

MNENJE o priporočilih glede pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg