Veuillez remplir ce champ
Miroslav ČÍŽ Miroslav ČÍŽ
Miroslav ČÍŽ

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Član

Slovaška - SMER-Sociálna demokracia (Slovaška)

Datum rojstva : , Bratislava

Domov Miroslav ČÍŽ

Član

INTA
Odbor za mednarodno trgovino
DCAR
Delegacija v parlamentarnem odboru Cariforum-EU
D-RU
Delegacija pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Rusija

Namestnik

AGRI
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
AFCO
Odbor za ustavne zadeve
D-CN
Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko

Nedavne dejavnosti

Skupna pravila dodeljevanja slotov na letališčih Skupnosti SK

26-03-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

Súhlasil som s návrhom Európskej komisie, ktorý je zameraný na pomoc aerolíniám. Vďaka tomuto návrhu nebudú letecké spoločnosti dočasne nútené využívať pridelené prevádzkové intervaly (tzv. sloty) bez rizika ich straty na ďalšie obdobie. To zamedzí tlaku na prevádzkovanie takmer alebo úplne prázdnych letov, čo bude mať pozitívny hospodársky ale aj environmentálny dopad.

Posebni ukrepi za mobilizacijo naložb v zdravstvenih sistemih držav članic in v drugih sektorjih njihovih gospodarstev v odziv na izbruh COVID-19 (Naložbena pobuda v odziv na koronavirus) SK

26-03-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

Teším sa, že táto iniciatíva bola schválená veľkou väčšinou. Vďaka nej bolo presmerovaných 37 miliárd eur z fondov EÚ na podporu systémov zdravotnej starostlivosti, malých a stredných podnikov, pracovných trhov a hospodárstva. Slovensko by aktuálne mohlo očakávať z tejto čiastky pomoc až vo výške 2,5 miliardy eur. Myslím, že to je zásadný príspevok a pre nás mimoriadne potrebný. Iste registrujete problémy našej vlády pri získavaní pôžičiek na riešenie najväčších problémov. Všetky prijaté iniciatívy sú správne, určite nie sú posledné, čo však neznamená, že nemali prísť skôr.

Finančna pomoč državam članicam in državam, ki se pogajajo o pristopu k Uniji, na katere močno vplivajo izredne razmere večjih razsežnosti v javnem zdravju SK

26-03-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

Vďaka tejto iniciatíve sa rozšírila pôsobnosť Fondu solidarity EÚ, ktorý pôvodne vznikol na podporu regiónov postihnutých veľkými prírodnými katastrofami, na krízové situácie v oblasti verejného zdravia. Členské štáty postihnuté novým koronavírusom budú môcť požiadať o finančnú pomoc z celkového balíka, ktorý na tento rok predstavuje sumu 800 miliónov eur. Zoznam oprávnených operácií tak bude zahŕňať aj podporu v prípade závažného ohrozenia verejného zdravia - vrátane lekárskej pomoci - a opatrenia zamerané na prevenciu, monitorovanie alebo kontrolu šírenia chorôb.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Poštni naslov

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 11G154
    1047 Bruxelles