Please fill this field
José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL
José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Član

Španija - Partido Popular (Španija)

Datum rojstva : , Madrid

Šesti parlamentarni mandat José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL

Politične skupine

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov - Član

Nacionalne stranke

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Popular (Španija)

Podpredsednik

 • 01-09-2004 / 14-01-2007 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike

Poslanci

 • 21-07-2004 / 31-08-2004 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Delegacija pri evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini

Namestnik

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Začasni odbor za politične izzive in proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti
 • 23-05-2007 / 22-10-2008 : Delegacija pri evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini

all-activities

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o stanju čezatlantskih odnosov po volitvah v Združenih državah Amerike

05-02-2009 ECON_AD(2009)416292 PE 416.292v02-00 ECON
José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Seznam navzočih

Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg