Please fill this field
José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL
José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Član

Španija - Partido Popular (Španija)

Datum rojstva : , Madrid

Sedmi parlamentarni mandat José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL

Politične skupine

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član
 • 16-09-2009 / 20-12-2011 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član predsedstva

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 20-12-2011 : Partido Popular (Španija)

Predsednik

 • 16-09-2009 / 20-12-2011 : Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti

Podpredsednik

 • 16-07-2009 / 20-12-2011 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Poslanci

 • 16-09-2009 / 20-12-2011 : Konferenca predsednikov delegacij
 • 16-09-2009 / 20-12-2011 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Posebni odbor za finančno, gospodarsko in socialno krizo
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Posebni odbor za politične izzive in proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013

Namestnik

 • 16-07-2009 / 20-12-2011 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 16-09-2009 / 20-12-2011 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

all-activities

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o enotnem trgu za Evropejce

16-02-2011 ECON_AD(2011)456639 PE 456.639v02-00 ECON
José Manuel GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg