Please fill this field
Marianne VIND Marianne VIND
Marianne VIND

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Članica

Danska - Socialdemokratiet (Danska)

Datum rojstva : , Koge

Domov Marianne VIND

Podpredsednica

DASE
Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)

Članica

EMPL
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Namestnica

TRAN
Odbor za promet in turizem

Nedavne dejavnosti

TEN-E revision, TYNDP and 5th PCI list EN

01-07-2020 P-003915/2020 Komisija
Vprašanja za pisni odgovor

Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) DA

19-06-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er af den klare opfattelse, at genopretningen efter corona-krisen må og skal være bæredygtig. Genopretningen skal fokusere målrettet på at understøtte og fremme den digitale og den grønne omstilling af Europa uden at smide den økonomiske ansvarlighed over bord.
Det er positivt, at Europa-Parlamentets betænkning for udarbejdelse af budgettet for 2021 indeholder et større fokus på både grøn og digital omstilling end tidligere års betænkninger. Selvom ambitionsniveauet på det grønne område kunne have været højere, sender det et klart og nødvendigt signal til Kommissionen og Rådet.
De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er fortsat af den opfattelse, at økonomisk bæredygtighed er afgørende på både kort og lang sigt. Betænkningen indeholder desværre flere økonomisk uansvarlige prioriteringer, og vi har derfor stemt imod den samlede betænkning.
Vi er uenige i, at den flerårige finansielle ramme (FFR) skal stige markant, at Europa-Parlamentets opbakning til den kommende FFR skal være afhængig af en reform af EU’s ordning for egne indtægter og at opprioritering af nogle budgetposter ikke må ske på bekostning af andre budgetposter. Vi er fortsat af den opfattelse, at både landbrugsstøtten og strukturfondene er oplagte steder at frigive midler, som dermed kan bruges på bl.a. grøn og digital omstilling.

Stanje na schengenskem območju po izbruhu pandemije covida-19 (B9-0165/2020) DA

19-06-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er yderst positive over for Schengensamarbejdet. Det er en central del af det europæiske samarbejde og sikrer EU’s borgere ret til frit at bevæge sig rundt i unionen. Vi mener dog, at beslutningsforslaget på baggrund af Kommissionens redegørelse for situationen i Schengenområdet efter Covid-19 er for kritisk over for medlemslandenes muligheder for at reagere på sundhedstrusler, sikkerhedstrusler m.m. som fx Covid-19. Socialdemokratiet er stærk fortaler for koordinering og for tæt samarbejde medlemslandene imellem - også gennem EU. I sidste ende er det dog et nationalt anliggende at beskytte egne befolkningers sikkerhed og sundhed ved fx at indføre grænsekontrol. Resolutionens kritik af dette forhold er ikke retvisende, da Covid-19 situationen er uden fortilfælde og endnu ikke overstået, hvorfor indsatsen og dens resultater endnu ikke kan evalueres effektivt.

Marianne VIND
Marianne VIND

Na spletišču EP NEWSHUB

Tak Henrik. Ser frem til samarbejdet. https://t.co/xjiLYpJ7vA 

Congratulations to all European truck drivers 👏 Time has come for decency and fairness, bringing an end to the nomadic life on the roads. #MobilityPackage https://t.co/4ZV6gQQyCg 

RT @BennyEngelbrech: Nu er Vejpakken endelig vedtaget. Det giver lastbilchauffører bedre og mere fair forhold, når de udfører deres arbejde på de danske og europæiske motorveje. Det gavner også fair konkurrence for transportvirksomheder https://t.co/nuDoAq7nEs  #dkpol #dktrp

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg