Richard CORBETT : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Labour Party (Združeno kraljestvo)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za ustavne zadeve
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z Japonsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za ustavne zadeve
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za ustavne zadeve
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z Japonsko

Namestnik 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za proračun
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za proračunski nadzor
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o označevanju izvora evropskih nožarskih izdelkov  
- P6_DCL(2007)0072 - Zastarano  
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Catherine GUY-QUINT , Linda McAVAN , Richard CORBETT , Erika MANN  
Datum predložitve : 03-09-2007
Pretek roka : 03-12-2007
Število podpisnikov : 169 - 04-12-2007
Pisna izjava o zasedanjih Evropskega sveta v Strasbourgu  
- P6_DCL(2006)0033 - Zastarano  
Richard CORBETT , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Christopher HEATON-HARRIS , Cecilia MALMSTRÖM , Cem ÖZDEMIR  
Datum predložitve : 26-04-2006
Pretek roka : 26-07-2006
Število podpisnikov : 199 - 26-07-2006
Pisna izjava o podjetju European City Guide  
- P6_DCL(2005)0049 - Zastarano  
Richard CORBETT  
Datum predložitve : 26-09-2005
Pretek roka : 26-12-2005
Število podpisnikov : 36 - 26-12-2005

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.