Richard CORBETT : 8. zakonodajno obdobje 

Politične skupine 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Labour Party (Združeno kraljestvo)

Podpredsednik 

 • 11-05-2017 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z državami južne Azije

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ribištvo
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ustavne zadeve
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ribištvo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za ustavne zadeve
 • 13-02-2017 / 10-05-2017 : Delegacija za odnose z državami južne Azije

Namestnik 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 14-07-2014 / 22-07-2014 : Delegacija za odnose z državami Srednje Amerike
 • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo
 • 19-01-2017 / 05-11-2018 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Glavne parlamentarne dejavnosti 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Predlogi resolucij 
Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti 

Pisne obrazložitve glasovanja 
Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže (A8-0263/2017 - Ulrike Rodust) EN  
 

The multi-annual plan for demersal stocks in the North Sea proposes an environmentally and economically sustainable management plan.
I note that the UK government gave its approval to this plan, favouring speedy agreement and adoption. Indeed, it welcomed the science-based framework, which provides a valuable structure for the continued cooperation between the UK and the EU if the UK continues with Brexit. Clearly, the UK government preferred to settle this issue as a member rather than negotiate from outside as a non-member. Moreover, given the value of these stocks to UK fishers, it is in any case important to agree long-term management plans.
Therefore, I voted in favour of this report.

Vprašanja za pisni odgovor 
Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Osebni predlogi resolucij  
Predlog resolucije v zvezi z zadevo v okviru dejavnosti Evropske unije lahko vloži vsak poslanec. Dopustni predlogi se posredujejo pristojnemu odboru, ki odloči, kateri postopek bo uporabil. Člen 143

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o prepovedi lastništva igralcev s strani tretjih oseb v evropskem športu  
- P8_DCL(2015)0066 - Zastarano  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Datum predložitve : 11-11-2015
Pretek roka : 11-02-2016
Število podpisnikov : 95 - 12-02-2016

Izjave