Please fill this field
Bogusław LIBERADZKI Bogusław LIBERADZKI
Bogusław LIBERADZKI

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Član

Poljska - Sojusz Lewicy Demokratycznej (Poljska)

Datum rojstva : , Sochaczew

Šesti parlamentarni mandat Bogusław LIBERADZKI

Politične skupine

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy (Poljska)

Podpredsednik

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za proračunski nadzor

Poslanci

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za promet in turizem
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacija pri Parlamentarnem odboru za sodelovanje EU-Rusija
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za promet in turizem
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za promet in turizem

Namestnik

 • 21-07-2004 / 13-09-2005 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 14-09-2005 / 14-01-2007 : Odbor za proračun
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za proračun
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za proračun
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike

all-activities

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije, o dostopu do informacij za popravilo vozil in o spremembi Direktive 72/306/EGS in Direktive ../../ES

26-06-2006 TRAN_AD(2006)371918 PE 371.918v02-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2006

12-09-2005 TRAN_AD(2005)359881 PE 359.881v02-00 TRAN
Bogusław LIBERADZKI

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o določanju prednostnih nalog za sofinanciranje trajnostnih vseevropskih prometnih omrežij (TEN-T)

11-04-2005 P6_DCL(2005)0018 Zastarano
Michael CRAMER Bronisław GEREMEK Bogusław LIBERADZKI Erik MEIJER Paul RÜBIG
Datum predložitve : 11-04-2005
Pretek roka : 11-07-2005
Število podpisnikov : 79 - 11-07-2005

Seznam navzočih

Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg