Mairead McGUINNESS Mairead McGUINNESS
Mairead McGUINNESS
Irska

Datum rojstva : , Drogheda

9. zakonodajno obdobje Mairead McGUINNESS

Politične skupine

 • 02-07-2019 / 16-09-2019 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Podpredsednica
 • 17-09-2019 / 11-10-2020 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Članica predsedstva

Nacionalne stranke

 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Fine Gael Party (Irska)

Podpredsednica

 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Evropski parlament 

Poslanci

 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Predsedstvo
 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Delegacija za severno sodelovanje in odnose s Švico in Norveško ter delegacija v skupnem parlamentarnem odboru EU-Islandija in v skupnem parlamentarnem odboru Evropskega gospodarskega prostora (EGP)

Namestnica

 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Odbor za ustavne zadeve
 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Delegacija za odnose z Mercosurjem
 • 02-07-2019 / 11-10-2020 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 19-06-2020 / 11-10-2020 : Preiskovalni odbor o zaščiti živali med prevozom

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Rezultati vrha Zahodnega Balkana (razprava) EN

21-10-2021 P9_CRE-REV(2021)10-21(4-013-0000)

Zavarovanje motornih vozil (razprava) EN

21-10-2021 P9_CRE-REV(2021)10-21(4-097-0000)

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

Mnenje o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00 AGRI
Mairead McGUINNESS

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti

Pisne obrazložitve glasovanja

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020 (B9-0229/2020) EN

23-07-2020

I voted in favour of this report. While the agreement reached by the Council this week on the recovery package, Next Generation EU, is very welcome, it is regrettable that the long-term budget, the MFF, is facing cuts to European programmes, particularly in important areas at this time such as research, innovation and health. I look forward to the Council reaching agreement with the Parliament soon.

Smernice za politike zaposlovanja držav članic (A9-0124/2020 - José Gusmão) EN

10-07-2020

I supported this report which presents revised guidelines for EU Member States’ employment policies and calls on them to take into account the unprecedented situation in labour markets due to the COVID-19 crisis.

Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2020 - Nadaljevanje pomoči beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) EN

10-07-2020

I voted in favour of this report, which allows for the continuation of support to refugees and host communities in response to the Syria crisis in Jordan, Lebanon and Turkey, allowing the EU to honour its commitments to protect refugees.

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Seje

European Climate Law, APA attended

01-09-2020 Online Video Call
Poročevalec v senci European Climate Law ENVI
Grantham Research Institute for Climate Change and the Environment London School of Economics

European Climate Law

24-08-2020 Online Video Call
Poročevalec v senci European Climate Law ENVI
Prof. Myles Allen

European Climate Law, assistant meeting

10-07-2020 Online Video Call
Poročevalec v senci European Climate Law ENVI
Client Earth