Please fill this field
Markus PIEPER Markus PIEPER
Markus PIEPER

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Član

Nemčija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Šesti parlamentarni mandat Markus PIEPER

Politične skupine

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov - Član

Nacionalne stranke

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Poslanci

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za regionalni razvoj
 • 15-09-2004 / 02-07-2006 : Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba (vključno z Libijo)
 • 03-07-2006 / 13-07-2009 : Delegacija pri Parlamentarnih odborih za sodelovanje EU-Kazahstan, EU-Kirgizistan in EU-Uzbekistan ter Delegacija za odnose s Tadžikistanom, Turkmenistanom in Mongolijo
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za regionalni razvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za regionalni razvoj
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Začasni odbor za podnebne spremembe

Namestnik

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo

all-activities

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu Uredbe Sveta o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

12-09-2008 REGI_AD(2008)409507 PE 409.507v02-00 REGI
Markus PIEPER

MNENJE o predlogu Uredbe Sveta, ki spreminja Uredbo (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

11-09-2008 REGI_AD(2008)409506 PE 409.506v02-00 REGI
Markus PIEPER

MNENJE o predlogu Odločbe Sveta o posebnem programu „Sodelovanje“, s katerim se bo izvajal sedmi okvirni program (2007 do 2013) Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti

23-02-2006 AGRI_AD(2006)365080 PE 365.080v03-00 AGRI
Markus PIEPER

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Seznam navzočih

Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg