Please fill this field
Iratxe GARCÍA PÉREZ Iratxe GARCÍA PÉREZ
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Predsednica

Španija - Partido Socialista Obrero Español (Španija)

Datum rojstva : , Baracaldo

Šesti parlamentarni mandat Iratxe GARCÍA PÉREZ

Politične skupine

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina socialdemokratov v Evropskem parlamentu - Članica

Nacionalne stranke

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Španija)

Poslanci

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za regionalni razvoj
 • 15-09-2004 / 27-10-2004 : Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba (vključno z Libijo)
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacija pri Evro-sredozemski parlamentarni skupščini
 • 28-10-2004 / 31-12-2006 : Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU-Bolgarija
 • 28-10-2004 / 13-07-2009 : Delegacija pri Skupnem parlamentarnem odboru EU- Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za regionalni razvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za regionalni razvoj
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba (vključno z Libijo)

Namestnica

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov

all-activities

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o zeleni knjigi o prihodnosti politike TEN-T

13-02-2009 REGI_AD(2009)418034 PE 418.034v02-00 REGI
Iratxe GARCÍA PÉREZ

MNENJE o skupni politiki priseljevanja za Evropo: načela, ukrepi in orodja

12-02-2009 FEMM_AD(2009)418283 PE 418.283v02-00 FEMM
Iratxe GARCÍA PÉREZ

MNENJE o obravnavanju izziva pomanjkanja vode in suše v Evropski uniji

02-06-2008 REGI_AD(2008)404481 PE 404.481v02-00 REGI
Iratxe GARCÍA PÉREZ

Predlogi resolucij

Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Seznam navzočih

Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg