Please fill this field
Frédérique RIES Frédérique RIES
Frédérique RIES

skupina Renew Europe

Podpredsednica

Belgija - Mouvement Réformateur (Belgija)

Datum rojstva : , Balen-Wezel

Šesti parlamentarni mandat Frédérique RIES

Politične skupine

 • 20-07-2004 / 26-02-2007 : Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Članica
 • 27-02-2006 / 13-07-2009 : Skupina zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Članica predsedstva

Nacionalne stranke

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Mouvement Réformateur (Belgija)

Poslanci

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Pododbor za človekove pravice
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z Izraelom
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Pododbor za človekove pravice
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Pododbor za človekove pravice
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z Izraelom

Namestnica

 • 30-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za zunanje zadeve
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose s Kanado
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za zunanje zadeve
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za zunanje zadeve
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegacija za odnose s Kanado
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti
 • 26-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z Mercosur-om

all-activities

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu Uredbe Sveta o vzpostavitvi instrumenta pomoči na področju jedrske varnosti in zaščite

11-10-2006 ENVI_AD(2006)376781 PE 376.781v02-00 ENVI
Frédérique RIES

MNENJE o sprožitvi razprave o pristopu Skupnosti k sistemu okoljskega označevanja za ribiške proizvode

26-04-2006 ENVI_AD(2006)368005 PE 368.005v02-00 ENVI
Frédérique RIES

Predlogi resolucij

Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o izvedbi vseh plenarnih zasedanj Evropskega parlamenta v Bruslju

22-09-2008 P6_DCL(2008)0075 Zastarano
Alexander Nuno PICKART ALVARO Piia-Noora KAUPPI Frédérique RIES Catherine STIHLER Helga TRÜPEL
Datum predložitve : 22-09-2008
Pretek roka : 15-01-2009
Število podpisnikov : 286 - 16-01-2009

Pisna izjava o preganjanju Baha'ijev v Iranu

31-01-2007 P6_DCL(2007)0008 Zastarano
Jo LEINEN Frédérique RIES Erik MEIJER Bernat JOAN i MARÍ
Datum predložitve : 31-01-2007
Pretek roka : 30-04-2007
Število podpisnikov : 264 - 30-04-2007

Pisna izjava o hepatitisu C

29-11-2006 P6_DCL(2006)0087 Sprejeto
Jolanta DIČKUTĖ John BOWIS Stephen HUGHES Frédérique RIES Thomas ULMER
Datum predložitve : 29-11-2006
Pretek roka : 15-03-2007
Sprejeto (datum) : 29-03-2007
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P6_TA(2007)0102
Število podpisnikov : 470 - 15-03-2007

Seznam navzočih

Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg