Please fill this field
Frédérique RIES Frédérique RIES
Frédérique RIES

skupina Renew Europe

Podpredsednica

Belgija - Mouvement Réformateur (Belgija)

Datum rojstva : , Balen-Wezel

Sedmi parlamentarni mandat Frédérique RIES

Politične skupine

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo - Članica

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Mouvement Réformateur (Belgija)

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Čile
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Izraelom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 11-12-2012 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike

Namestnica

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

all-activities

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o zagotavljanju neodvisnih ocen učinka

03-11-2010 ITRE_AD(2010)448644 PE 448.644v02-00 ITRE
Giles CHICHESTER

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2001/83/ES glede preprečevanja vstopa zdravil, ki so ponarejena, kar zadeva njihovo istovetnost, zgodovino ali vir, v zakonito dobavno verigo

24-03-2010 ITRE_AD(2010)430741 PE 430.741v02-00 ITRE
Amalia SARTORI

Predlogi resolucij

Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o priznavanju bremena alergijske bolezni

21-10-2013 P7_DCL(2013)0022 Zastarano
Françoise GROSSETÊTE Frédérique RIES Nessa CHILDERS Marina YANNAKOUDAKIS Elisabetta GARDINI Rebecca TAYLOR Philippe JUVIN Sirpa PIETIKÄINEN Antonyia PARVANOVA Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Elena Oana ANTONESCU
Datum predložitve : 21-10-2013
Pretek roka : 21-01-2014
Število podpisnikov : 179 - 21-01-2014

Pisna izjava o terorizmu in ekstremizmu v Pakistanu

04-04-2011 P7_DCL(2011)0016 Zastarano
Geoffrey VAN ORDEN Gabriele ALBERTINI Alexander Nuno PICKART ALVARO Frédérique RIES Hannu TAKKULA
Datum predložitve : 04-04-2011
Pretek roka : 07-07-2011
Število podpisnikov : 68 - 07-07-2011

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg