Please fill this field
Udo BULLMANN Udo BULLMANN
Udo BULLMANN

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Član

Nemčija - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemčija)

Datum rojstva : , Gießen

Sedmi parlamentarni mandat Udo BULLMANN

Politične skupine

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemčija)

Poslanci

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Posebni odbor za finančno, gospodarsko in socialno krizo
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Namestnik

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
  • 16-09-2009 / 03-07-2012 : Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike

all-activities

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih oblik podjetij

16-07-2012 ECON_AD(2012)483725 PE483.725v04-00 ECON
Wolf KLINZ

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah

01-03-2012 ECON_AD(2012)475906 PE475.906v02-00 ECON
Elena BĂSESCU

Predlogi resolucij

Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

PISNA IZJAVA o davčnih stopnjah za pravne osebe v EU

13-12-2010 P7_DCL(2010)0101 Zastarano
Burkhard BALZ Udo BULLMANN Jean-Paul GAUZÈS Sven GIEGOLD Sylvie GOULARD
Datum predložitve : 13-12-2010
Pretek roka : 24-03-2011
Število podpisnikov : 70 - 24-03-2011

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg