Nigel FARAGE : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 20-07-2004 / 05-12-2004 : Skupina Neodvisnosti/Demokracije - Sopredsednik
 • 06-12-2004 / 21-10-2008 : Skupina Neodvisnosti/Demokracije - Predsednik
 • 22-10-2008 / 13-07-2009 : Skupina Neodvisnosti/Demokracije - Sopredsednik

Nacionalne stranke  

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : UK Independence Party (Združeno kraljestvo)

Poslanci 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Konferenca predsednikov
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Konferenca predsednikov
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 20-10-2008 / 01-02-2009 : Odbor za mednarodno trgovino

Namestnik 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za ribištvo
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za ribištvo
 • 07-01-2009 / 13-07-2009 : Odbor za ribištvo

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o Svetu ministrov in tajni pripravi zakonodaje  
- P6_DCL(2005)0045 - Zastarano  
Chris DAVIES , Nigel FARAGE , Timothy KIRKHOPE , Jean LAMBERT , Gary TITLEY  
Datum predložitve : 05-09-2005
Pretek roka : 05-12-2005
Število podpisnikov : 211 - 05-12-2005

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.