Nigel FARAGE : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Evropa svobode in demokracije - Sopredsednik

Nacionalne stranke  

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : United Kingdom Independence Party (Združeno kraljestvo)

Poslanci 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Konferenca predsednikov
  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ribištvo
  • 19-01-2012 / 13-01-2013 : Odbor za ribištvo

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o potrebi po opustitvi eura in ponovni uvedbi nacionalnih valut  
- P7_DCL(2012)0015 - Zastarano  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Datum predložitve : 12-03-2012
Pretek roka : 14-06-2012
Število podpisnikov : 28 - 14-06-2012

Izjave 

Izjava o finančnih interesih