Neena GILL Neena GILL
Neena GILL
Združeno kraljestvo

9. zakonodajno obdobje Neena GILL

Politične skupine

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Članica

Nacionalne stranke

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Labour Party (Združeno kraljestvo)

Predsednica

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegacija za odnose z Japonsko

Podpredsednica

 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU

Poslanci

 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegacija za odnose z Japonsko
 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
 • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Konferenca predsednikov delegacij

Namestnica

 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Odbor za zunanje zadeve
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Pododbor za človekove pravice
 • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Pravice domorodnih ljudstev (razprava) EN

29-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-29(1-271-0000)

Burundi, zlasti primer zaprtih novinarjev EN

16-01-2020 P9_CRE-REV(2020)01-16(4-048-0000)

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2020

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00 AFET
Michael GAHLER

Druge parlamentarne dejavnosti

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Funds EN

01-08-2019 E-002510/2019 Komisija

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje

Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 140, člen 141, Priloga III

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu