Please fill this field
Sergio BERLATO Sergio BERLATO
Sergio BERLATO

Skupina Evropskih konservativcev in reformistov

Član

Italija - Fratelli d'Italia (Italija)

Datum rojstva : , Vicenza

Šesti parlamentarni mandat Sergio BERLATO

Politične skupine

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina združenje za Evropo narodov - Član

Nacionalne stranke

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Alleanza nazionale (Italija)

Podpredsednik

 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poslanci

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo

Namestnik

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko

all-activities

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Predlogi resolucij

Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Rose vino in dovoljeni enološki postopki

02-04-2009 O-0067/2009 Komisija

Extradition of terrorists EN

30-01-2009 E-0740/2009 Komisija

Crisis in European vine nurseries EN

23-01-2009 P-0505/2009 Komisija

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o nujnosti vključitve socialnih in okoljski klavzul v pogajanja Svetovne trgovinske organizacije (WTO) v Hong Kongu

30-11-2005 P6_DCL(2005)0070 Zastarano
Roberta ANGELILLI Cristiana MUSCARDINI Romano Maria LA RUSSA Alessandro FOGLIETTA Sergio BERLATO
Datum predložitve : 30-11-2005
Pretek roka : 01-03-2006
Število podpisnikov : 42 - 01-03-2006

Seznam navzočih

Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg