Please fill this field
Sergio BERLATO Sergio BERLATO
Sergio BERLATO

Skupina Evropskih konservativcev in reformistov

Član

Italija - Fratelli d'Italia (Italija)

Datum rojstva : , Vicenza

Vprašanja za pisni odgovor (in odgovori) Sergio BERLATO

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg