Veuillez remplir ce champ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Vilija BLINKEVIČIŪTĖ
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Članica

Litva - Lietuvos socialdemokratų partija (Litva)

Datum rojstva : , Linkuva

Domov Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Podpredsednica

EMPL
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Članica

FEMM
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
DEPA
Delegacija pri parlamentarni skupščini Euronest

Namestnica

CULT
Odbor za kulturo in izobraževanje
DSCA
Delegacija pri parlamentarnem partnerskem odboru EU-Armenija, pri odboru za parlamentarno sodelovanje EU-Azerbajdžan ter pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Gruzija

Nedavne dejavnosti

Sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) LT

13-02-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

Balsavau už šį pranešimą. Šiuo reglamentu sukuriama Klastotų ir autentiškų dokumentų internete sistema (FADO). FADO siekiama teikti naujausią informaciją apie autentiškus ir suklastotus dokumentus ir prisidėti prie kovos su dokumentų ir tapatybės klastojimu kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms keičiantis informacija apie apsaugos priemones ir galimos klastotės požymius autentiškuose ir suklastotuose dokumentuose su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Sąjungos institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis, ir, kai taikoma, su trečiosiomis valstybėmis, teritoriniais vienetais, tarptautinėmis organizacijomis, kitais tarptautinės teisės subjektais ir privačiais subjektais, o informacija apie autentiškus dokumentus – su plačiąja visuomene.

Prednostne naloge EU za 64. zasedanje Komisije OZN za položaj žensk (B9-0093/2020, B9-0095/2020) LT

13-02-2020
Pisne obrazložitve glasovanja

Balsavau už šią rezoliuciją. Moterų ir vyrų lygybė yra pagrindinis ES principas, įtvirtintas Europos Sąjungos sutartyje ir Pagrindinių teisių chartijoje, todėl lyčių aspekto integravimas yra svarbi priemonė integruojant šį principą į visas ES politikos sritis, priemones ir veiksmus, įskaitant išorės aspektą. Moterų teisės ir lyčių lygybė – ne tik pagrindinės žmogaus teisės, kurias moterys ir vyrai turėtų ginti vienodai, bet ir išankstinės socialinio ir ekonominio vystymosi skatinimo ir skurdo mažinimo sąlygos, taip pat būtinas taikaus, klestinčio ir tvaraus pasaulio pagrindas. ES turi užimti vieningą poziciją ir imtis ryžtingų veiksmų, kad vienareikšmiškai pasmerktų priešišką reakciją prieš lyčių lygybę ir priemones, kuriomis kenkiama moterų teisėms, savarankiškumui ir emancipacijai visose srityse ir pripažinti, kad svarbus kovos su šia priešiška reakcija būdas – aktyviai skatinti teisėmis grindžiamą lyčių lygybę ir integruoti lyčių aspektą į visas sritis. Įsipareigojame tvirtai remti organizacijos „JT Moterys“, kuri yra pagrindinė JT moterų teisių propagavimo sistemos dalyvė ir suburia visus atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, darbą, kad būtų paskatinti politikos pokyčiai ir koordinuojami veiksmai. Raginame visas JT valstybes nares ir ES užtikrinti tinkamą organizacijos „JT Moterys“ finansavimą. Siekiame užtikrinti visapusišką Parlamento ir jo Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto dalyvavimą sprendimų priėmimo procese, susijusiame su ES pozicija 64-ojoje Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos sesijoje.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Poštni naslov

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 11G301
    1047 Bruxelles