Please fill this field
Evžen TOŠENOVSKÝ Evžen TOŠENOVSKÝ
Evžen TOŠENOVSKÝ

Skupina Evropskih konservativcev in reformistov

Član

Češka - Občanská demokratická strana (Češka)

Datum rojstva : , Ostrava

8. zakonodajno obdobje Evžen TOŠENOVSKÝ

Politične skupine

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina Evropskih konservativcev in reformistov - Član

Nacionalne stranke

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Občanská demokratická strana (Češka)

Poslanci

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
  • 14-07-2014 / 09-05-2016 : Delegacija za odnose z Japonsko
  • 10-05-2016 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Namestnik

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet in turizem
  • 02-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose s Švico in Norveško pri skupnem parlamentarnem odboru EU – Islandija in skupnem parlamentarnem odboru za Evropski gospodarski prostor (EGP)
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet in turizem

Glavne parlamentarne dejavnosti

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2018

05-09-2017 TRAN_AD(2017)606064 PE606.064v02-00 TRAN
Evžen TOŠENOVSKÝ

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027

15-11-2018 TRAN_AD(2018)627011 PE627.011v02-00 TRAN
Deirdre CLUNE

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile in nova lahka gospodarska vozila kot del celostnega pristopa Unije za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih vozil ter spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 (prenovitev)

18-09-2018 TRAN_AD(2018)619220 PE619.220v05-00 TRAN
Karima DELLI

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja Shift2Rail za proračunsko leto 2016

21-02-2018 TRAN_AD(2018)613310 PE613.310v02-00 TRAN
Markus FERBER

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti

Pisne obrazložitve glasovanja

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Avtorske pravice na enotnem digitalnem trgu (A8-0245/2018 - Axel Voss) CS

26-03-2019

Směrnice bohužel nebyla otevřena pro hlasování o dodatečných úpravách. Podporuji rozumnou ochranu autorských práv odpovídající digitální éře, ale článek 17 (někdejší článek 13) jde příliš daleko. Proto jsem hlasoval proti.

Izvajanje in delovanje vrhnjega domenskega imena .eu (A8-0394/2018 - Fredrick Federley) CS

31-01-2019

Dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou plně podporuji. Jsem zejména rád, že se podařilo zohlednit požadavek na neziskovost provozovatele registru.

Program pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) CS

17-01-2019

Tuto zprávu jsem s výhradou podpořil. Ač jsem byl pro, zásadně nesouhlasím s výzvami, aby vstupovalo do smluv o Euratomu. Případné změny by mohly mít velmi negativní dopad na náš energetický mix.

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o enotnem odstavnem pasu za vse avtoceste v Evropski uniji

12-09-2016 P8_DCL(2016)0068 Zastarano
Arne GERICKE Tomáš ZDECHOVSKÝ Ádám KÓSA Romana TOMC Milan ZVER Csaba MOLNÁR Pavel POC Miroslav POCHE Tibor SZANYI István UJHELYI Evžen TOŠENOVSKÝ Ivo VAJGL Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Deirdre CLUNE
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 33 - 13-12-2016

Pisna izjava o gradnji Karpatske poti (Via Carpathia) – strateške prometne poti vzhodnih regij EU

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Zastarano
Tomasz Piotr PORĘBA Victor BOŞTINARU Miroslav MIKOLÁŠIK Edward CZESAK Ashley FOX Ryszard Antoni LEGUTKO Andrew LEWER Branislav ŠKRIPEK Evžen TOŠENOVSKÝ Jana ŽITŇANSKÁ
Datum predložitve : 07-03-2016
Pretek roka : 07-06-2016
Število podpisnikov : 61 - 08-06-2016

Pisna izjava o karpatski regiji v EU

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Zastarano
Tomasz Piotr PORĘBA Miroslav MIKOLÁŠIK Victor BOŞTINARU Edward CZESAK Ashley FOX Ryszard Antoni LEGUTKO Andrew LEWER Branislav ŠKRIPEK Evžen TOŠENOVSKÝ Jana ŽITŇANSKÁ
Datum predložitve : 14-12-2015
Pretek roka : 14-03-2016
Število podpisnikov : 47 - 15-03-2016

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg