Reinhard BÜTIKOFER : Sedmi parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 14-07-2009 / 31-01-2012 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Podpredsednik
 • 01-02-2012 / 20-11-2012 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Zakladnik
 • 21-11-2012 / 30-06-2014 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Član

Nacionalne stranke  

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Nemčija)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Pododbor za varnost in obrambo
 • 16-09-2009 / 16-01-2011 : Delegacija za odnose s parlamentarno skupščino zveze NATO
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 10-10-2013 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko

Namestnik 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zunanje zadeve
 • 16-09-2009 / 09-10-2013 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
 • 17-06-2010 / 01-02-2011 : Posebni odbor za politične izzive in proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013
 • 17-01-2011 / 20-09-2011 : Delegacija za odnose s parlamentarno skupščino zveze NATO
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zunanje zadeve
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Pododbor za varnost in obrambo

all-activities 

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2014  
- ITRE_AD(2013)519558 -  
-
ITRE 
MNENJE o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2013  
- ITRE_AD(2012)496384 -  
-
ITRE 

Mnenja v vlogi poročevalca v senci 
Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani glede zadev v zvezi s ponovnim sprejemom  
- AFET_AD(2014)526352 -  
-
AFET 
MNENJE o tehnološki in industrijski bazi evropske obrambe  
- ITRE_AD(2013)516798 -  
-
ITRE 
MNENJE o vmesnem poročilu v interesu doseganja pozitivnega izida postopka odobritve večletnega finančnega okvira 2014–2020  
- ITRE_AD(2012)492879 -  
-
ITRE 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava Jarosław Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Edvard Kožušník  
- P7_DCL(2012)0026 - Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev  
Jarosław WAŁĘSA , Reinhard BÜTIKOFER , Tarja CRONBERG , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Janusz ZEMKE  
Datum predložitve : 10-09-2012
Pretek roka : 17-01-2013
Sprejeto (datum) : 17-01-2013
Seznam podpisnikov : P7_PV(2013)02-04(ANN01)
Število podpisnikov : 389 - 17-01-2013

Izjave 

Izjava o finančnih interesih 

Izjave o udeležbi poslancev na prireditvah, ki jih organizirajo tretje osebe 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  08G162
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. WINSTON CHURCHILL
  M01070
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Poštni naslov 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G162
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: