Please fill this field
Ismail ERTUG Ismail ERTUG
Ismail ERTUG

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Podpredsednik

Nemčija - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemčija)

Datum rojstva : , Amberg

8. zakonodajno obdobje Ismail ERTUG

Politične skupine

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemčija)

Poslanci

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za promet in turizem
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje med EU in Kazahstanom, EU in Kirgizistanom, EU in Uzbekistanom ter EU in Tadžikistanom in za odnose s Turkmenistanom in Mongolijo
  • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Preiskovalni odbor za meritve emisij v avtomobilskem sektorju
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za promet in turizem

Namestnik

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
  • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
  • 11-06-2015 / 01-07-2019 : Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o postopkih in praksi v zvezi s predstavitvami komisarjev: pridobljene izkušnje v sklopu postopkov leta 2014

17-04-2015 TRAN_AD(2015)549387 PE549.387v02-00 TRAN
Michael CRAMER

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Osebni predlogi resolucij

Predlog resolucije v zvezi z zadevo v okviru dejavnosti Evropske unije lahko vloži vsak poslanec. Dopustni predlogi se posredujejo pristojnemu odboru, ki odloči, kateri postopek bo uporabil. Člen 143

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

PISNA IZJAVA o cilju glede hudih poškodb v cestnem prometu

18-01-2016 P8_DCL(2016)0004 Zastarano
Olga SEHNALOVÁ Dieter-Lebrecht KOCH Kateřina KONEČNÁ Monika SMOLKOVÁ Wim van de CAMP Ismail ERTUG Karima DELLI Gesine MEISSNER Dubravka ŠUICA Maria GRAPINI Claudia ȚAPARDEL Lucy ANDERSON Theresa GRIFFIN Patricija ŠULIN
Datum predložitve : 18-01-2016
Pretek roka : 18-04-2016
Število podpisnikov : 275 - 19-04-2016

PISNA IZJAVA o raku in primarni preventivi

05-10-2015 P8_DCL(2015)0054 Zastarano
Piernicola PEDICINI Matteo SALVINI Nedzhmi ALI Christel SCHALDEMOSE Victor NEGRESCU Nessa CHILDERS Zigmantas BALČYTIS Rolandas PAKSAS Pavel POC Ismail ERTUG Ivo VAJGL Mara BIZZOTTO Biljana BORZAN Demetris PAPADAKIS Tibor SZANYI Tomáš ZDECHOVSKÝ Antanas GUOGA Valentinas MAZURONIS Alberto CIRIO Tiziana BEGHIN Marco VALLI Eleonora EVI Laurenţiu REBEGA David BORRELLI Marco AFFRONTE Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Dario TAMBURRANO Enrico GASBARRA Hans-Olaf HENKEL Laura FERRARA Rosa D'AMATO Daniela AIUTO Nicola CAPUTO Ignazio CORRAO Brando BENIFEI Ivan ŠTEFANEC Ian DUNCAN Therese COMODINI CACHIA Lynn BOYLAN Hugues BAYET Momchil NEKOV José BLANCO LÓPEZ Juan Carlos GIRAUTA VIDAL Lampros FOUNTOULIS Marco ZULLO Stelios KOULOGLOU
Datum predložitve : 05-10-2015
Pretek roka : 05-01-2016
Število podpisnikov : 142 - 06-01-2016

PISNA IZJAVA o ustrahovanju in nasilju v šolah

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Zastarano
Filiz HYUSMENOVA Nathalie GRIESBECK Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Nessa CHILDERS Anna Maria CORAZZA BILDT Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Ismail ERTUG Silvia COSTA Jana ŽITŇANSKÁ Miriam DALLI Angelika MLINAR Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 119 - 08-12-2015

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg