Please fill this field
Andrea COZZOLINO Andrea COZZOLINO
Andrea COZZOLINO

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Član

Italija - Partito Democratico (Italija)

Datum rojstva : , Napoli

Sedmi parlamentarni mandat Andrea COZZOLINO

Politične skupine

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Član

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Italija)

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za proračun
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za proračunski nadzor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Afganistanom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje
 • 19-01-2012 / 28-03-2012 : Odbor za proračunski nadzor
 • 19-01-2012 / 16-04-2013 : Odbor za proračun
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 13-03-2013 / 30-06-2014 : Odbor za mednarodno trgovino

Namestnik

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ribištvo
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z državami Mašreka
 • 16-12-2009 / 18-01-2012 : Odbor za regionalni razvoj
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Posebni odbor za politične izzive in proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za regionalni razvoj
 • 22-03-2012 / 28-04-2013 : Odbor za promet in turizem

all-activities

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj in cilju naložbe za rast in delovna mesta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006

21-06-2012 BUDG_AD(2012)489343 PE 489.343v02-00 BUDG
Andrea COZZOLINO

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006

21-06-2012 BUDG_AD(2012)488058 PE 488.058v02-00 BUDG
Andrea COZZOLINO

MNENJE o evropski platformi proti revščini in socialni izključenosti

13-07-2011 BUDG_AD(2011)466977 PE 466.977v02-00 BUDG
Andrea COZZOLINO

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o evropskem akcijskem načrtu za maloprodajni sektor v korist vseh udeležencev

17-10-2013 EMPL_AD(2013)516719 PE 516.719v02-00 EMPL
David CASA

MNENJE o notranjem trgu storitev: sedanje stanje in nadaljnje ukrepanje

20-06-2013 EMPL_AD(2013)497896 PE 497.896v02-00 EMPL
David CASA

MNENJE o upravljanju enotnega trga

17-01-2013 EMPL_AD(2013)500480 PE 500.480v02-00 EMPL
Anthea McINTYRE

Predlogi resolucij

Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Transposition of Directive 2000/78/EC EN

29-01-2014 E-000869/2014 Komisija

Pollution in Abruzzo EN

06-11-2013 E-012560/2013 Komisija

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o evropski kartici za invalide

20-05-2013 P7_DCL(2013)0008 Zastarano
Jan KOZŁOWSKI Andrea COZZOLINO Frédéric DAERDEN Salvador GARRIGA POLLEDO Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Ivars GODMANIS Marian HARKIN Jolanta Emilia HIBNER Danuta JAZŁOWIECKA Anne E. JENSEN Jürgen KLUTE Ádám KÓSA Jacek PROTASIEWICZ Derek VAUGHAN
Datum predložitve : 20-05-2013
Pretek roka : 20-08-2013
Število podpisnikov : 347 - 20-08-2013

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg