Please fill this field
Birgit SIPPEL Birgit SIPPEL
Birgit SIPPEL

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Članica

Nemčija - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemčija)

Datum rojstva : , Bochum

Sedmi parlamentarni mandat Birgit SIPPEL

Politične skupine

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Članica

Nacionalne stranke

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Nemčija)

Poslanci

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z državami južne Azije
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Namestnica

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Irakom
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose s Kanado
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
  • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Posebnega odbora za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja

all-activities

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o CARS 2020: za močno, konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi

27-09-2013 EMPL_AD(2013)510607 PE510.607v02-00 EMPL
Birgit SIPPEL

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o javnih naročilih

25-09-2012 EMPL_AD(2012)485939 PE485.939v03-00 EMPL
Birgit SIPPEL

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2012)

06-12-2013 EMPL_AD(2013)519701 PE519.701v02-00 EMPL
Ádám KÓSA

MNENJE o sprostitvi potenciala računalništva v oblaku v Evropi

19-09-2013 LIBE_AD(2013)504203 PE504.203v02-00 LIBE
Judith SARGENTINI

MNENJE o statutu za evropsko vzajemno družbo

07-12-2012 EMPL_AD(2012)483860 PE483.860v03-00 EMPL
Regina BASTOS

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg