Please fill this field
Sylvie GUILLAUME Sylvie GUILLAUME
Sylvie GUILLAUME

Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu

Članica

Francija - Parti socialiste (Francija)

Sedmi parlamentarni mandat Sylvie GUILLAUME

Politične skupine

 • 14-07-2009 / 18-01-2012 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Članica
 • 19-01-2012 / 06-06-2012 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Podpredsednica
 • 07-06-2012 / 30-06-2014 : Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu - Podpredsednica

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Francija)

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Namestnica

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za ustavne zadeve
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Mehika
 • 17-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za ustavne zadeve
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov

all-activities

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o zmanjšanju neenakosti na področju zdravja v EU

02-12-2010 FEMM_AD(2010)448914 PE 448.914v02-00 FEMM
Sylvie GUILLAUME

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju kazenskega pregona in usposabljanja (Europol) in razveljavitvi sklepov 2009/371/PNZ in 2005/681/PNZ

15-10-2013 AFCO_AD(2013)513290 PE 513.290v02-00 AFCO
Alexandra THEIN

MNENJE o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011 – oddelek III – Komisija

07-09-2010 AFCO_AD(2010)443101 PE 443.101v02-00 AFCO
Algirdas SAUDARGAS

Predlogi resolucij

Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o konvenciji ZN o delavcih migrantih

13-12-2010 P7_DCL(2010)0096 Zastarano
Cornelia ERNST Sonia ALFANO Sylvie GUILLAUME Ska KELLER
Datum predložitve : 13-12-2010
Pretek roka : 24-03-2011
Število podpisnikov : 116 - 24-03-2011

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg