Išči 

 • Pomočniki podpredsednikov/kvestorjev

  Asistenti podpredsedov a kvestorov sú dočasní zamestnanci Európskeho parlamentu, ktorí pomáhajú podpredsedovi alebo kvestorovi pri výkone jeho funkcie podpredsedu alebo kvestora, najmä v súvislosti so schôdzami Predsedníctva, kvestorov alebo ich pracovných skupín, a ich osobitných portfólií. Pracujú pod vedením a dohľadom svojho podpredsedu alebo kvestora, ktorého môžu sprevádzať aj na služobných cestách, ak sú splnené osobitné podmienky stanovené Predsedníctvom.

 • akreditirani pomočnik

  Akreditirane parlamentarne pomočnike izberejo evropski poslanci ali skupine evropskih poslancev in so z neposredno pogodbo zaposleni pri Evropskem parlamentu. Delajo v prostorih Parlamenta v enem od njegovih treh krajev dela (Bruslju, Strasbourgu ali Luxembourgu), kjer neposredno pomagajo poslancem pri delu, so jim podrejeni, svoje delo pa opravljajo na podlagi vzajemnega zaupanja.

 • lokalni pomočnik

  Lokalni pomočniki so fizične osebe, ki so sklenile pogodbo o zaposlitvi s poslanci, da bi jim pomagale pri delu v državi članici, kjer so bili izvoljeni. Za te pogodbe se uporablja nacionalna zakonodaja zadevne države članice.

 • Izvajalci storitev

  Ponudnik storitev je fizična ali pravna oseba, ki je sklenila pogodbo o opravljanju storitev s poslancem za pomoč pri delu v državi članici, kjer je bil poslanec izvoljen. Storitve, ki jih zagotavljajo, morajo biti ciljno usmerjene, podrobne in neposredno povezane z izvajanjem poslanskega mandata. Za te pogodbe se uporablja nacionalna zakonodaja zadevne države članice.

 • Plačilni zastopniki

  Plačilni zastopniki so fizične ali pravne osebe, ki jih država članica pooblasti, da poklicno upravljajo davčne in socialne zadeve (v skladu z nacionalnim pravom države članice in po potrebi v skladu s pravom EU), ki izhajajo iz pogodb o zaposlitvi ali pogodb o opravljanju storitev, ki jih sklene poslanec.

 • Praktikanti

  Praktikanti so osebe, ki so sklenile pogodbo o delovni praksi s poslancem. Delovne prakse prispevajo k evropskemu izobraževanju in poklicnemu usposabljanju ter spodbujajo boljše razumevanje delovanja institucij. Opravljajo se lahko v prostorih Parlamenta ali v državi članici, kjer je bil poslanec izvoljen.

Več informacij je na voljo v razdelku o kadrovskih zadevah.