Please fill this field

Poslanci Evropskega parlamenta

Evropski parlament ima 705 poslancev, ki so izvoljeni v 27 državah članicah razširjene Evropske unije. Od leta 1979 se poslanci volijo na splošnih neposrednih volitvah za 5-letni mandat.

Iskanje poslancev po državah

image/svg+xml

Poišči svojega poslanca EP

703 poslanci

Prikaži seznam

O poslancih

Vsaka država zase odloči, v kakšni obliki bodo potekale volitve, vendar mora zagotoviti enakopravnost spolov in tajno glasovanje. Na volitvah v Evropski parlament se uporablja proporcionalni volilni sistem. Najnižja starost za udeležbo na volitvah je 18 let, v Avstriji pa 16 let. Število poslancev posamezne države članice je odvisno od števila prebivalstva te države. Malo več kot tretjina poslancev Evropskega parlamenta je žensk. Poslanci se v Evropskem parlamentu združujejo glede na politično in ne nacionalno pripadnost. Poslanci EP svoj čas posvečajo svojim volilnim okrajem, Strasbourgu, kjer poteka 12 plenarnih zasedanj letno, in Bruslju, kjer se udeležujejo dodatnih plenarnih zasedanj ter sej odborov in političnih skupin. Obveznosti in pravice poslancev določa statut iz leta 2009.