Poslanci Evropskega parlamenta

Evropski parlament ima 720 poslancev, ki so izvoljeni v 27 državah članicah razširjene Evropske unije. Od leta 1979 se poslanci volijo na splošnih neposrednih volitvah za 5-letni mandat.

Iskanje poslancev po državah

Španija (Kanarski otoki)
Francija (čezmorski departmaji in ozemlja)
Portugalska (Madeira, Azori)
image/svg+xml Irska Malta Belgija Luksemburg Portugalska Švedska Hrvaška Bolgarija Ciper Avstrija Češka Danska Madžarska Poljska Slovaška Slovenija Nemčija Estonija Finska Latvija Litva Romunija Nizozemska Italija Grčija Francija Španija

Poišči svojega poslanca EP

719 poslancev

Prikaži seznam

O poslancih

Vsaka država zase odloči, v kakšni obliki bodo potekale volitve, vendar mora zagotoviti enakopravnost spolov in tajno glasovanje. Na volitvah v Evropski parlament se uporablja proporcionalni volilni sistem. V Avstriji, Belgiji, Nemčiji in na Malti državljani volilno pravico pridobijo pri 16 letih, v Grčiji pri 17 letih, v preostalih državah članicah pa pri 18 letih. Število poslancev posamezne države članice je odvisno od števila prebivalstva te države. Več kot tretjina evropskih poslancev je žensk. Poslanci se v Evropskem parlamentu združujejo glede na politično in ne nacionalno pripadnost. Poslanci EP svoj čas posvečajo svojim volilnim okrajem, Strasbourgu, kjer poteka 12 plenarnih zasedanj letno, in Bruslju, kjer se udeležujejo dodatnih plenarnih zasedanj ter sej odborov in političnih skupin. Obveznosti in pravice poslancev določa statut iz leta 2009.