Iskanje po tabeli

Poslanci po državah članicah in po političnih skupinah

Država ELS S&D Renew Zeleni/ESZ ECR ID Levica NI Vse skupaj
Belgija 4 2 4 3 3 3 1 1 21
Bolgarija 7 5 3 2 17
Češka 5 1 5 3 4 2 1 21
Danska 1 3 6 2 1 1 14
Nemčija 30 16 7 25 1 9 5 3 96
Estonija 1 2 3 1 7
Irska 5 2 2 4 13
Grčija 7 1 1 1 5 6 21
Španija 13 21 9 3 4 5 3 58
Francija 8 7 23 11 18 6 5 78
Hrvaška 4 4 1 1 2 12
Italija 12 16 3 3 10 22 10 76
Ciper 2 2 2 6
Latvija 3 2 1 1 1 8
Litva 4 2 1 2 1 1 11
Luksemburg 2 1 2 1 6
Madžarska 1 5 2 13 21
Malta 2 4 6
Nizozemska 6 6 7 3 5 1 1 29
Avstrija 7 5 1 3 3 19
Poljska 16 7 1 1 27 52
Portugalska 7 9 1 4 21
Romunija 14 10 7 1 1 33
Slovenija 4 2 2 8
Slovaška 4 1 4 1 4 14
Finska 3 2 3 3 2 1 14
Švedska 6 5 3 3 3 1 21
EU 178 141 101 70 67 59 37 50 703