Kirsten M. JENSEN Kirsten M. JENSEN
Kirsten M. JENSEN
Danmark

Född : , Esbønderup

4:e valperioden Kirsten M. JENSEN

Politiska grupper

 • 19-07-1994 / 08-02-1995 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Vice ordförande
 • 09-02-1995 / 03-02-1997 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Vice ordförande
 • 04-02-1997 / 19-07-1999 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Vice ordförande

Nationella partier

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Socialdemokratiet (Danmark)

Vice ordförande

 • 22-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd

Ledamot

 • 21-07-1994 / 21-07-1994 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Delegationen för förbindelserna med Centralasien och Mongoliet
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Delegationen för förbindelserna med Centralasien och Mongoliet
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Delegationen för förbindelserna med Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Mongoliet
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Delegationen för förbindelserna med Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Mongoliet
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegationen för förbindelserna med Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Mongoliet

Suppleant

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för institutionella frågor
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Utskottet för kvinnors rättigheter
 • 23-07-1996 / 20-02-1997 : Tillfällig undersökningskommitté om BSE (Bovin spongiform encefalopati)
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Budgetutskottet
 • 24-04-1997 / 19-11-1997 : Tillfälligt utskott för uppföljning av rekommendationerna beträffande BSE (Bovin spongiform encefalopati)