Romana JERKOVIĆ Romana JERKOVIĆ
Romana JERKOVIĆ

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Kroatien - Socijaldemokratska partija Hrvatske (Kroatien)

Född : , Split

Frågor för skriftligt besvarande (inklusive svar) Romana JERKOVIĆ

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg