Eric
ANDRIEU

Muntliga frågor - 8:e valperioden Eric ANDRIEU

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

EU:s ungdomsgarantiprogram

09-06-2017 O-000051/2017 Kommissionen

Kommissionens svar på skriftliga frågor

05-05-2015 O-000046/2015 Kommissionen

Ett europeiskt turistråd

24-04-2015 O-000044/2015 Kommissionen