Eric ANDRIEU Eric ANDRIEU
Eric ANDRIEU

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Första vice ordförande

Frankrike - Parti socialiste (Frankrike)

Född : , Narbonne

7:e valperioden Eric ANDRIEU

Politiska grupper

  • 16-05-2012 / 30-06-2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

  • 16-05-2012 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Frankrike)

Ledamot

  • 14-06-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Suppleant

  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för utveckling
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Förklaringar

Europaparlamentet har arkiverat det undertecknade originalet/den daterade anmälan.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg