Nils TORVALDS Nils TORVALDS
Nils TORVALDS

Renew Europe Group

Ledamot

Finland - Svenska folkpartiet (Finland)

Född : , Ekenäs

Hem Nils TORVALDS

Ledamot

BUDG
Budgetutskottet
ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
D-RU
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Suppleant

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
D-US
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Senaste aktiviteter

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kritiska entiteters motståndskraft

02-07-2021 ITRE_AD(2021)692663 PE692.663v02-00 ITRE
Yttranden i egenskap av föredragande
Nils TORVALDS

Europeisk klimatlag (debatt) EN

24-06-2021 P9_CRE-PROV(2021)06-24(2-016-0000)
Inlägg i plenum

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg