Nils TORVALDS Nils TORVALDS
Nils TORVALDS

Renew Europe Group

Ledamot

Finland - Svenska folkpartiet (Finland)

Född : , Ekenäs

Hem Nils TORVALDS

Ledamot

BUDG
Budgetutskottet
ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
D-RU
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Suppleant

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
D-US
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Senaste aktiviteter

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG vad gäller främjande av energi från förnybara energikällor och om upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652

24-05-2022 ENVI_AD(2022)703044 PE703.044v02-00 ENVI
Yttranden i egenskap av föredragande
Nils TORVALDS
Nils TORVALDS
Nils TORVALDS

På Europaparlamentets NEWSHUB

Mustaa valkoisella, hienoa ja historiallista! Kiitos @niinisto. #NATO #NATOSummit https://t.co/u42hnooO6h 

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
07M045
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02083
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex