Nils TORVALDS
Nils TORVALDS

Renew Europe Group

Ledamot

Finland - Svenska folkpartiet (Finland)

Född : , Ekenäs

Hem Nils TORVALDS

Ledamot

BUDG
Budgetutskottet
ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
D-RU
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Suppleant

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
D-US
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Senaste aktiviteter

Kritiska entiteters motståndskraft (debatt) EN

22-11-2022 P9_CRE-PROV(2022)11-22(2-008-0000)
Inlägg i plenum

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda och direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet

26-10-2022 ENVI_AD(2022)737467 PE737.467v01-00 ENVI
Yttranden i egenskap av föredragande
Nils TORVALDS
Nils TORVALDS
Nils TORVALDS

På Europaparlamentets NEWSHUB

RT @AUnderrattelser: "Det var alltså här jordens öde skulle avgöras. Under de utdragna förhandlingarnas gång blev jag allt mera misstänksam." @NilsTorvalds deltog i Egyptenmötet. https://t.co/jvvOmWEJLN 

RT @RenewEurope: 🌍So was this COP a total flop? Our members @NilsTorvalds & @mortenhelveg traveled to Egypt last week & join our podcast for a review of the #COP27 outcome. 🎧 Listen to the latest episode of #CenterStage 👇 https://t.co/dGpJOqmoco  https://t.co/kPUEj22d1i 

RT @sfprkp: Saamelaisten asia on meidän! Saamelaiskäräjälaki puidaan tänään eduskunnassa. RKP vaatii vanhentuneen saamelaiskäräjälain uudistamista. Uusi saamelaiskäräjälaki on välttämätön saamelaisten oikeuksien takaamiseksi sekä kulttuurin elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. https://t.co/hFGZoPsJSS 

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
07M045
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02083
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex