Nils TORVALDS
Nils TORVALDS

Renew Europe Group

Ledamot

Finland - Svenska folkpartiet (Finland)

Född : , Ekenäs

Hem Nils TORVALDS

Ledamot

BUDG
Budgetutskottet
ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
D-RU
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Suppleant

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
D-US
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna

Senaste aktiviteter

Klimatmålen för EU 2040 (debatt) EN

06-02-2024 P9_CRE-PROV(2024)02-06(2-258-0000)
Inlägg i plenum

Yttrande över förslaget till beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/12/EG, 2009/33/EG och (EU) 2022/1999 samt rådets direktiv 96/67/EG vad gäller vissa rapporteringskrav inom vägtransporter och luftfart

25-01-2024 ENVI_AL(2024)757359 PE757.359v01-00 ENVI
Yttranden i egenskap av skuggföredragande
Ivan Vilibor SINČIĆ

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. WILLY BRANDT
07M045
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. WINSTON CHURCHILL
M02083
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex