Joanna RØNN Joanna RØNN
Joanna RØNN
Danmark

Född : , København

3:e valperioden Joanna RØNN

Politiska grupper

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Socialistgruppen - Ledamot
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot

Nationella partier

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Socialdemokratiet (Danmark)

Vice ordförande

 • 12-02-1992 / 10-02-1993 : Delegationen för förbindelserna med Island
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Delegationen för förbindelserna med Island
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Delegationen för förbindelserna med Island

Ledamot

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för socialfrågor, sysselsättning och arbetsmiljö
 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Delegationen för förbindelserna med Japan
 • 15-09-1989 / 14-01-1992 : Utskottet för kvinnors rättigheter
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Delegationen för förbindelserna med Island
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för socialfrågor, sysselsättning och arbetsmiljö
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Utskottet för kvinnors rättigheter