Andrus ANSIP : Hem 

Ledamot 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet 

Suppleant 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Delegationen för förbindelserna med Israel 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Kontakt