Andrus ANSIP Andrus ANSIP
Andrus ANSIP

Renew Europe Group

Ledamot

Estland - Eesti Reformierakond (Estland)

Född : , Tartu

Hem Andrus ANSIP

Vice ordförande

IMCO
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Ledamot

PETI
Utskottet för framställningar
AIDA
Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran
DPAP
Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet

Suppleant

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
D-IL
Delegationen för förbindelserna med Israel
DMED
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Senaste aktiviteter

Jämställdhet i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) ET

23-10-2020
Skriftliga förklaringar

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse põhimõte on Euroopa Liidu oluline väärtus. Seetõttu tuleks soolise võrdõiguslikkust rakendada ja integreerida läbiva põhimõttena kõikidesse Euroopa Liidu meetmetesse ja poliitikavaldkondadesse. Toetan ettepanekut.

Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta och som finansieras av EGFJ och Ejflu (A8-0200/2019 - Peter Jahr) ET

23-10-2020
Skriftliga förklaringar

Ühise põllumajanduspoliitika reformi keskmes on toetuste ümberjaotamine, ajakohastamine, innovatsioon ja eelkõige keskkonnaküsimuste suhtes hoolivam põllumajandus. Eesmärk on leida tasakaal efektiivse põllumajandustootmise ja keskkonnaalaste ning sotsiaalsete eesmärkide vahel. Kompromissi leidmine 999 ettepaneku vahel on kahtlemata keerukas ning kompromiss pole ideaalne, kuid ma olen veendunud, et uus lahendus teenib uusi eesmärke paremini kui vana lahendus. Seetõttu ma toetasin kompromissi.

Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) ET

23-10-2020
Skriftliga förklaringar

Euroopa vajab arukat, vastupidavat, kestlikku ja konkurentsivõimelist põllumajandussektorit, et tagada ohutu, kvaliteetse, taskukohase, toitva ja mitmekesise toidu tootmine oma kodanikele ning tugev sotsiaal-majanduslik struktuur maapiirkondades. Ajakohastatud ühine põllumajanduspoliitika peab keskkonna ja kliimaga seotud kaugeleulatuvamate püüdluste kajastamise kaudu suurendama ELi tasandi lisaväärtust ning täitma kodanike ootusi seoses tervise, keskkonna ja kliimaga. ÜPP peamised prioriteedid on kõrgemad keskkonna- ja kliimaeesmärgid, sihipärasemad toetused ning suurem tuginemine teadusuuringute, innovatsiooni ja nõustamise tõhusale kombinatsioonile. Toetan.

Andrus ANSIP
Andrus ANSIP

På Europaparlamentets NEWSHUB

Two EU institutions are using technology produced by China's #Hikvision, a firm that has been accused of providing surveillance equipment to Muslim internment camps in the country's northwest Xinjiang province. The US decided to blacklist the Chinese company in October last year. https://t.co/73hUPNziQy 

Urmas Nõmmik: Kirikutele kui institutsioonidele on kasuks, kui abielureferendum ei toimu. Referendum tuleks nii või teisiti poliitiline, rohkem mõne partei poolt või vastu, mitte aga abielu teemal. https://t.co/YMC8ihDe94  #ERR

See on vägivallatseja tüüpiline käitumine. Kõigepealt sigatseb, siis on sunnitud surve all sammu tagasi astuma ja vabandamise asemel nõuab, et ka ohvrid tagasi astuksid. Kas me peame seda taluma? https://t.co/JLZwJUW3QX 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg