Luděk NIEDERMAYER Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Tjeckien - TOP 09 a Starostové (Tjeckien)

Född : , Brno

Frågor för skriftligt besvarande (inklusive svar) Luděk NIEDERMAYER

Skriftliga frågor

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Circumstances surrounding the EEAS’s Special Report on the Narratives and Disinformation around the COVID-19/coronavirus Pandemic EN

08-05-2020 E-002857/2020 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

The definition of SMEs EN

01-10-2019 P-003061/2019 Kommissionen

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg