Stanislav POLČÁK Stanislav POLČÁK
Stanislav POLČÁK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Ledamot

Tjeckien - Starostové a nezávisli (Tjeckien)

Född : , Slavičín

Hem Stanislav POLČÁK

Ledamot

ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
DMAG
Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen, inklusive de gemensamma parlamentarikerkommittéerna EU–Marocko, EU–Tunisien och EU–Algeriet
DMED
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Suppleant

BUDG
Budgetutskottet
REGI
Utskottet för regional utveckling
DCAM
Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika
DLAT
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Senaste aktiviteter

Människorättssituationen i Iran, i synnerhet för dödsdömda politiska fångar

01-07-2020 O-000045/2020 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Muntliga frågor

YTTRANDE över förslaget om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

15-05-2020 ENVI_AD(2020)652333 PE652.333v01-00 ENVI
Yttranden i egenskap av föredragande
Stanislav POLČÁK

Circumstances surrounding the EEAS’s Special Report on the Narratives and Disinformation around the COVID-19/coronavirus Pandemic EN

08-05-2020 E-002857/2020 Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Skriftliga frågor

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg