Marie-Christine
ARNAUTU

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 8:e valperioden Marie-Christine ARNAUTU

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

SKRIFTLIG FÖRKLARING om drosophila suzukii

12-12-2016 P8_DCL(2016)0134 Bortfaller
Mireille D'ORNANO Raffaele FITTO Sylvie GODDYN Matteo SALVINI Mara BIZZOTTO Marie-Christine ARNAUTU Edouard FERRAND Jean-François JALKH Salvatore CICU Philippe LOISEAU
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 16 - 13-03-2017

SKRIFTLIG FÖRKLARING om Cydalima perspectalis

12-12-2016 P8_DCL(2016)0131 Bortfaller
Mireille D'ORNANO Raffaele FITTO Sylvie GODDYN Matteo SALVINI Mara BIZZOTTO Marie-Christine ARNAUTU Edouard FERRAND Jean-François JALKH Salvatore CICU Philippe LOISEAU
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 16 - 13-03-2017

SKRIFTLIG FÖRKLARING om skyddsstatus för Canis lupus

12-12-2016 P8_DCL(2016)0127 Bortfaller
Mireille D'ORNANO Raffaele FITTO Matteo SALVINI Louis ALIOT Mara BIZZOTTO Marie-Christine ARNAUTU Edouard FERRAND Jean-François JALKH Salvatore CICU Philippe LOISEAU
Ingiven : 12-12-2016
Frist : 12-03-2017
Antal undertecknare : 15 - 13-03-2017

SKRIFTLIG FÖRKLARING om livsmedelstillsatserna E249 och E250

30-11-2016 P8_DCL(2016)0125 Bortfaller
Mireille D'ORNANO Raffaele FITTO Sylvie GODDYN Matteo SALVINI Mara BIZZOTTO Marie-Christine ARNAUTU Edouard FERRAND Jean-François JALKH Salvatore CICU Philippe LOISEAU
Ingiven : 30-11-2016
Frist : 01-03-2017
Antal undertecknare : 19 - 02-03-2017

SKRIFTLIG FÖRKLARING om behovet att behålla Ryssland som en strategisk partner för EU

12-09-2016 P8_DCL(2016)0064 Bortfaller
Mario BORGHEZIO Matteo SALVINI Alessandra MUSSOLINI Aldo PATRICIELLO Lorenzo FONTANA Mara BIZZOTTO Marie-Christine ARNAUTU Mireille D'ORNANO Dominique BILDE Dario TAMBURRANO Stefano MAULLU
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 29 - 13-12-2016

SKRIFTLIG FÖRKLARING om ekomuséer för att skydda naturområden i Europa med en särskilt rik historia och kultur

04-07-2016 P8_DCL(2016)0063 Bortfaller
Mara BIZZOTTO Raffaele FITTO Mario BORGHEZIO Hannu TAKKULA Matteo SALVINI Marie-Christine ARNAUTU Mireille D'ORNANO Dominique MARTIN Edouard FERRAND Dominique BILDE Salvatore CICU
Ingiven : 04-07-2016
Frist : 04-10-2016
Antal undertecknare : 29 - 05-10-2016

SKRIFTLIG FÖRKLARING om europeiska kulturleder

04-07-2016 P8_DCL(2016)0062 Bortfaller
Mara BIZZOTTO Raffaele FITTO Mario BORGHEZIO Hannu TAKKULA Matteo SALVINI Marie-Christine ARNAUTU Mireille D'ORNANO Dominique MARTIN Edouard FERRAND Dominique BILDE Salvatore CICU
Ingiven : 04-07-2016
Frist : 04-10-2016
Antal undertecknare : 22 - 05-10-2016

SKRIFTLIG FÖRKLARING om inkludering och integrering av blinda och synskadade på den europeiska arbetsmarknaden

05-10-2015 P8_DCL(2015)0058 Bortfaller
Mara BIZZOTTO Mario BORGHEZIO Matteo SALVINI Elisabetta GARDINI Lorenzo FONTANA Gilles LEBRETON Marie-Christine ARNAUTU Dominique MARTIN Aymeric CHAUPRADE Steeve BRIOIS Mylène TROSZCZYNSKI Nicolas BAY Joëlle MÉLIN Dominique BILDE Laura AGEA Gianluca BUONANNO Marek PLURA Gerolf ANNEMANS
Ingiven : 05-10-2015
Frist : 05-01-2016
Antal undertecknare : 81 - 06-01-2016

SKRIFTLIG FÖRKLARING om erkännande av folkmordet på kristna i världen och inrättande av Europeiska dagen mot förföljelse och diskriminering av kristna i världen

27-04-2015 P8_DCL(2015)0014 Bortfaller
Mara BIZZOTTO Sylvie GODDYN Mario BORGHEZIO Anna ZÁBORSKÁ Matteo SALVINI Louis ALIOT Daciana Octavia SÂRBU Aldo PATRICIELLO Georg MAYER Zigmantas BALČYTIS Milan ZVER Norbert ERDŐS Marie-Christine ARNAUTU Mireille D'ORNANO Aymeric CHAUPRADE Mylène TROSZCZYNSKI Nicolas BAY Joëlle MÉLIN Sophie MONTEL Jean-François JALKH Dominique BILDE Remo SERNAGIOTTO Enrico GASBARRA Nicola CAPUTO Ignazio CORRAO Gianluca BUONANNO Karol KARSKI Stanisław OŻÓG Gerolf ANNEMANS Hans JANSEN
Ingiven : 27-04-2015
Frist : 27-07-2015
Antal undertecknare : 112 - 28-07-2015